ทดลองเล่นฟรี 500_วิเคราะห์ บอล วัน นี้ ตลาด ลูก หนัง_เล่นบาคาร่าให้ได้เงินทุกวัน

MENU :     BackgroundContexte | ReportsRapports | MapsCartes | Hunter Tag LookupVignette de chasseur | Contact UsNous joindre

Certaines sections de cette page n'ont pas encore été traduites en fran?ais. Nous espérons être en mesure de terminer cette traduction au cours des deux à trois prochaines semaines. Merci pour votre patience.

(Click to see full sized imageCliquez pour voir l’image en taille réelle)

Chronic Wasting Disease Testing in SaskatchewanTests de la maladie débilitante chronique en Saskatchewan

Hunter Surveillance Data Summary as of February 28, 2018

  2017 ResultsRésultats 2017
SpeciesEspèce PositivePositif NegativeNégatif Inconclusives Total Samples % Pos
ElkWapiti 1 35 5 41 2.0
MooseOrignal 0 40 7 47 0.0
Mule DeerCerf mulet 66 232 2 300 22.0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 11 354 1 366 3.0
Total 78 661 15 754 10.0

 

2017 CWD Diagnostic Cases as of February 28, 2018

  2017 ResultsRésultats 2017
SpeciesEspèce PositivePositif NegativeNégatif Inconclusives Total Samples % Pos
ElkWapiti 0 1 0 1 0.0
MooseOrignal 0 19 2 21 0.0
Mule DeerCerf mulet 12 15 0 27 44
White-Tailed DeerCerf de Virginie 6 16 0 22 27.0
Total 18 51 2 71 25.0

 

CWD 2017 Summary by WMZ as of February 28, 2018

  2017 ResultsRésultats 2017
WMZ / SpeciesEspèce PositivePositif NegativeNégatif Inconclusives Total % Pos
11          
Mule DeerCerf mulet 1 10 0 11 9.0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 2 0 2 0
2          
Mule DeerCerf mulet 2 23 0 25 8.0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 7 0 7 0
3          
Mule DeerCerf mulet 1 4 0 5 20.0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 1 0 1 0
4          
Mule DeerCerf mulet 0 6 0 6 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 4 0 4 0
5          
Mule DeerCerf mulet 2 9 0 11 18.0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 1 9 0 10 10.0
6          
MooseOrignal 0 1 0 1 0
Mule DeerCerf mulet 0 2 0 2 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 1 6 0 7 14.0
7          
Mule DeerCerf mulet 1 0 0 1 100
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 3 0 3 0
8          
Mule DeerCerf mulet 2 2 0 4 50.0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 2 0 2 0
9          
ElkWapiti 0 2 0 2 0
Mule DeerCerf mulet 5 15 0 20 25.0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 8 0 8 0
10          
Mule DeerCerf mulet 11 29 1 41 27.0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 1 2 0 3 33.0
11          
Mule DeerCerf mulet 3 7 0 10 30.0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 1 1 0 2 50.0
12          
MooseOrignal 0 0 1 1 0
Mule DeerCerf mulet 5 8 0 13 38.0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 2 0 2 0
13          
MooseOrignal 0 1 0 1 0
Mule DeerCerf mulet 11 3 0 14 79.0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 1 7 0 8 13.0
14          
ElkWapiti 0 2 0 2 0
MooseOrignal 0 3 1 4 0
Mule DeerCerf mulet 8 18 0 26 31.0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 1 6 0 7 14.0
15          
Mule DeerCerf mulet 0 2 0 2 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 3 0 3 0
16          
MooseOrignal 0 1 0 1 0
17          
Mule DeerCerf mulet 0 3 0 3 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 12 0 12 0
18          
MooseOrignal 0 1 0 1 0
Mule DeerCerf mulet 0 2 0 2 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 10 0 10 0
19          
MooseOrignal 0 0 1 1 0
Mule DeerCerf mulet 0 6 0 6 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 5 0 5 0
20          
Mule DeerCerf mulet 0 1 0 1 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 3 0 3 0
21          
Mule DeerCerf mulet 0 3 0 3 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 5 0 5 0
22          
MooseOrignal 0 2 1 3 0
Mule DeerCerf mulet 1 0 0 1 100
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 4 0 4 0
23          
MooseOrignal 0 7 0 7 0
Mule DeerCerf mulet 0 3 0 3 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 7 0 7 0
24          
ElkWapiti 0 1 0 1 0
MooseOrignal 0 1 0 1 0
Mule DeerCerf mulet 5 5 0 10 50.0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 6 0 6 0
25          
Mule DeerCerf mulet 0 3 0 3 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 3 0 3 0
26          
Mule DeerCerf mulet 1 2 0 3 33.0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 2 0 2 0
27          
Mule DeerCerf mulet 0 3 0 3 0
28          
ElkWapiti 0 2 0 2 0
Mule DeerCerf mulet 0 3 0 3 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 4 0 4 0
29          
Mule DeerCerf mulet 1 6 0 7 14.0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 15 0 15 0
30          
MooseOrignal 0 0 1 1 0
Mule DeerCerf mulet 0 11 0 11 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 2 27 0 29 7.0
31          
Mule DeerCerf mulet 0 0 1 1 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 3 0 3 0
33          
ElkWapiti 0 3 1 4 0
MooseOrignal 0 1 0 1 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 2 0 2 0
34          
MooseOrignal 0 2 1 3 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 2 0 2 0
36          
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 5 0 5 0
37          
ElkWapiti 0 1 0 1 0
MooseOrignal 0 2 0 2 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 7 0 7 0
38          
MooseOrignal 0 1 0 1 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 2 0 2 0
39          
ElkWapiti 0 4 0 4 0
MooseOrignal 0 2 0 2 0
Mule DeerCerf mulet 0 3 0 3 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 5 0 5 0
40          
ElkWapiti 0 0 1 1 0
MooseOrignal 0 2 0 2 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 2 0 2 0
41          
ElkWapiti 0 1 0 1 0
MooseOrignal 0 1 0 1 0
Mule DeerCerf mulet 0 1 0 1 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 6 0 6 0
42          
ElkWapiti 0 1 0 1 0
MooseOrignal 0 1 0 1 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 1 0 1 0
43          
ElkWapiti 1 2 0 3 33.0
MooseOrignal 0 2 0 2 0
Mule DeerCerf mulet 0 2 0 2 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 1 15 0 16 6.0
44          
Mule DeerCerf mulet 1 5 0 6 17.0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 1 6 0 7 14.0
45          
MooseOrignal 0 2 0 2 0
Mule DeerCerf mulet 0 2 0 2 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 1 8 0 9 11.0
46          
Mule DeerCerf mulet 3 2 0 5 60.0
47          
Mule DeerCerf mulet 0 2 0 2 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 4 0 4 0
48          
ElkWapiti 0 3 2 5 0
MooseOrignal 0 2 0 2 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 4 0 4 0
49          
ElkWapiti 0 1 0 1 0
MooseOrignal 0 1 0 1 0
Mule DeerCerf mulet 0 2 0 2 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 8 0 8 0
50          
ElkWapiti 0 7 1 8 0
Mule DeerCerf mulet 0 10 0 10 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 35 0 35 0
52          
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 6 0 6 0
53          
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 9 0 9 0
54          
Mule DeerCerf mulet 0 2 0 2 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 3 0 3 0
55          
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 6 0 6 0
56          
ElkWapiti 0 2 0 2 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 3 0 3 0
59          
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 1 0 1 0
60          
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 1 0 1 0
62          
MooseOrignal 0 1 0 1 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 1 0 1 0
63          
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 1 0 1 0
64          
MooseOrignal 0 1 0 1 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 3 0 3 0
67          
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 3 0 3 0
PWMZ          
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 2 0 2 0
RWMZ (Regina)          
MooseOrignal 0 1 0 1 0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 6 0 6 0
SWMZ (Saskatoon)          
MooseOrignal 0 0 1 1 0
Mule DeerCerf mulet 1 3 0 4 25.0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 19 0 19 0
NoWMZ          
ElkWapiti 0 3 0 3 0
MooseOrignal 0 1 0 1 0
Mule DeerCerf mulet 1 9 0 10 10.0
White-Tailed DeerCerf de Virginie 0 10 1 11 0
Total 78 661 15 754 10.0

View previous yearsVoir les années précédentes

YearAn Mule DeerCerf mulet White-Tailed DeerCerf de Virginie ElkWapiti MooseOrignal Total
PosPositif NegNegatif PosPositif NegNegatif PosPositif NegNegatif PosPositif NegNegatif PosPositif NegNegatif
19971 0 3 0 36 0 0 0 0 0 39
19981 0 91 0 18 0 2 0 0 0 111
19991 0 79 0 57 0 44 0 0 0 180
20001 1 184 0 726 0 89 0 0 1 999
2001 SpringLe printemps1 1 154 0 58 0 0 0 0 1 212
2001 FallL'automne 0 1077 0 2236 0 340 0 0 0 3653
2002 SpringLe printemps 1 134 0 24 0 0 0 0 1 158
2002 FallL'automne 7 3244 2 2413 0 163 0 0 9 5820
2003 FallL'automne 22 2830 0 1922 0 153 0 0 22 4905
2004 FallL'automne 30 5265 2 1439 0 9 0 0 32 6713
2005 FallL'automne2 25 2635 10 938 0 47 0 4 35 3624
2006 FallL'automne2 27 2343 22 1497 0 164 0 10 49 4014
2007 FallL'automne2 32 2561 13 1729 2 90 0 4 47 4384
2008 FallL'automne2 43 3668 5 828 1 214 0 27 49 4737
2009 FallL'automne2 34 2219 3 378 0 71 0 20 37 2688
2010 FallL'automne2 31 792 4 552 0 51 0 18 35 1413
2011 FallL'automne2 27 401 5 419 1 52 0 19 33 891
2012 FallL'automne2 26 247 7 209 3 36 0 14 36 506
20133 13 4 0 21 0 2 0 8 13 35
20143 13 17 6 17 2 4 0 7 21 45
2015 21 87 5 95 0 15 1 24 27 221
2016 33 140 14 162 2 20 0 25 49 347
TOTAL 387 28175 98 15774 11 1566 1 180 497 45695

Notes:

This table does not include those specimens which were deemed unsuitable for testing.

1From 1997 until the fall of 2000, only the brain section (obex) was used to diagnosis CWD. Starting in 2001, tonsils and/or retropharyngeal lymph nodes were also examined.

2Starting in the fall of 2005 animals under 1 year of age were no longer tested under the program because detectable infection is rare in a young animal and therefore not cost effective in terms of surveillance.

3The hunter surveillance program was discontinued in 2012 and the 2013 and 2014 numbers are from diagnostic samples.

Notes :

Le présent tableau n’inclut pas les spécimens déclarés inadéquats à des fins de test.

1 à partir de 1997 jusqu’à l’automne 2000, on utilisait uniquement une section du cerveau (obex) pour le diagnostic de la maladie débilitante chronique (CWD). Depuis 2001, on examine aussi les amygdales et/ou les ganglions lymphatiques rétropharyngiens.

2 à partir de l’automne 2005, on a cessé de faire des tests sur les animaux agés de moins d’un an dans le cadre du programme compte tenu que l’infection est rarement détectée chez les jeunes animaux. De tels tests ne sont donc pas rentables en termes de surveillance.

3 Le programme de surveillance par les chasseurs a été discontinué en 2012. Les nombres de 2013 et 2014 proviennent des échantillons de diagnostic.

Hide previous yearsCacher les années précédentes